Instytut Transportu Samochodowego udziela pełnego poparcia dla realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Motorowe działań szkoleniowych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
i ochrony środowiska w Polsce.

 
mgr inż. Wojciech Przybylski Z-ca
Dyrektora ds. Techniki Instytut Transportu Samochodowego

Szkolą się 
najlepsi!

 

Nasi partnerzy 

Logowanie do platformy e-learningowej

Zamawiam ofertę szkoleniową

Najpopularniejsze kursy
PRO EKO PSM dla flot

1. Bezpieczeństwo i zmiany w przepisach dla kierowców

Zmiany w przepisach dla kierowców mają na celu poprawę sytuacji w ruchu drogowym w Polsce oraz wyeliminowanie niebezpiecznych kierowców. Poprzedni rok był pod tym względem szczególny. Kto uzyskał prawo jazdy przed laty może być zdziwiony tym, jak zmieniły się pewne zasady ruchu, jak łatwo jest obecnie stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów i jak trudno je odzyskać. A utrata prawa jazdy może się wiązać z utratą możliwości wykonywania dotychczasowj pracy. Warto zatem zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.
ISBN 978-83-62394-11-1

 

2. Defensive_driving – nowa strategia zachowań w ruchu drogowym

W technice prowadzenia samochodu w sposób szczególnie uważny (ang. Defensive_driving) chodzi o skuteczne unikanie licznych niebezpieczeństw powodowanych przez czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, pułapki drogowe i inne. Wyszkolony kierowca potrafi bardzo wcześnie zarejestrować subtelne sygnały o zbliżającym się zagrożeniu i zna strategię skutecznego reagowania.
ISBN 978-83-62394-02-9

 

3. Ekologia i Ekojazda (eco_driving) – rozumiem, potrafię, stosuję

Producenci pojazdów chcą, aby nowe jednostki napędowe spełniały coraz ostrzejsze normy emisyjne. Użytkownicy starają się ograniczyć koszty przeznaczane na paliwo i serwisowanie. Istnieje więc wspólnota interesów. Samochody są tańsze w eksploatacji i bardziej proekologiczne. Kierowcy muszą potrafić to wykorzystać.
ISBN 978-83-62394-03-6

 

4. Trening zmiany stylu prowadzenia

Samochód służbowy jest kosztownym narzędziem powierzonym pracownikowi, by zwiększył on swoją efektywności działania. Dysponowanie nim łączy jeszcze inne funkcje: podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracy, podwyższenie efektywności, wzmocnienie dobrego wizerunku firmy. Funkcje te narzucają sposób korzystania z samochodu. Pracownicy muszą być tego świadomi i eksploatować pojazdy służbowe bardzo odpowiedzialnie. Ten kurs nie pozostawia im wyboru.
ISBN 978-83-62394-12-8

 

5. Bezpieczeństwo w warunkach intensywnego ruchu drogowego

Jeżeli w momencie wsiadania do samochodu pracownik ma świadomość, że czeka go konfrontacja z licznymi zagrożeniami, będzie przygotowany  by odpowiednio zareagować.  Źródłem zagrożeń może być dynamika ruchu, warunki drogowe lub pogodowe, inni uczestnicy, w końcu on sam. Wykształcenie w sobie bezpiecznościowego nastawienia do jazdy zmniejsza ilość popełnianych błędów, zwiększa samokontrolę kierowcy, minimalizuje nastawienie rywalizacyjne. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest wyborem kierowcy.
ISBN 978-83-62394-07-4 

 

6. Zasady unikania ryzyka w ruchu drogowym

Czym jest ryzyko w opinii kierowców, a czym w opinii ekspertów bezpieczeństwa drogowego? Eksperci uważają, że jest ono kategorią zagrożenia lub jego miarą. Kierowcy obawiają się przede wszystkim mandatów i punktów karnych. Ryzyko pojawia się wraz z zagrożeniami. Koncentracja uwagi i przewidywanie zmian w ruchu plus umiejętność wyciągania trafnych wniosków, to pierwsze zasady unikania ryzyka. Szukaj zagrożeń wokół siebie i reaguj. Unikniesz ryzyka - unikniesz wypadku.
ISBN 978-83-62394-08-1

 

7. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku drogowego

Obowiązkiem ustawowym uczestnika lub świadka wypadku jest udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym. Jak w takiej sytuacji opanować emocje, jak zabezpieczyć miejsce wypadku, jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe, jak uratować ludzkie życie - o tym traktuje niniejszy kurs.
ISBN 978-83-62394-04-3

 

8. Kurs dla kierowców, którzy nie chcą nikogo zabić

Wielu kierowców flotowych zapomina, że uczestniczenie w ruchu drogowym wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ich samych i innych osób. Dużą wagę przykładają oni do realizacji celów biznesowych, zapominając o tym, że bezpieczeństwo liczy się na równi z nimi. Podejmowanie nieracjonalnie zaplanowanych zadań implikuje presję czasu, postawy rywalizacyjne i agresywne na drogach, a to z kolei prowadzi do kolizji, wypadków, generuje zbędne koszty. Kurs uczy rozpoznawania i unikania zagrożeń natury psychologicznej.
ISBN 978-83-62394-06-7
 

 

 

 

 

 

Szkolenia dla flot i kierowców wspierają
TROSKLIWI UBEZPIECZYCIELE:

 

PZU S.A.

COMPENSA S.A.